next up previous
Next: Literatura

Internet pri učenju astronomije

Interes za astronomijo je velik, vendar smo pogosto v zadregi, ko bi naj izvedli kako izobraževanje ali pa nas nekdo povpraša za nasvet glede učenja astronomije. Tudi na šolah je stanje tako, da ne uspevamo zadovljiti interesa mladih, saj primanjkuje primernih mentorjev. Največkrat smo učitelji premalo podkovani, da bi si upali prevzeti obšolsko dejavnost v širšem obsegu. Tako ostajamo pri manjših predstavitvah posebnih dogodkov, le ponekod so občasni astronomski večeri, redki pa se zatekamo k zunanjim sodelavcem, katerih žal primanjkuje. Na koncu so mladi prepuščeni samoizobraževanju. Najbolj zagnani se udeležujejo Astronomskega tabora pod organizacijskim okriljem ZOTK-e in strokovnim okriljem Kmice.

Zelo pomembno je, da tako učitelji, kot mladi izkoristimo ogromen potencial Interneta. Zakaj ravno Internet? Kratek in prepričljiv odgovor je, da so preko njega dostopne najbolj sveže multimedijsko predstavljene informacije iz celega sveta. Temu lahko dodamo niz več ali manj pomembnih dejavnikov. Do podatkov lahko pridemo kadar koli od koder koli, če se le povežemo v omrežje. Lahko jih uporabimo za svoja gradiva, katera lahko po drugi strani ponujamo ostalim. Uporaba je relativno poceni in večina mladih je danes že vešča uporabe tovrstne tehnologije. Nenazadnje živimo v obdobju informacijske revolucije, pri čemer je Internet glavni akter sprememb. Ne gre zanemarjati servisov, ki jih ne bomo omenjali, kot na primer elektronska pošta, elektronski seznami, novice, videokonference, prav tako pa se moramo zavedati težav, na katere naletimo pri uporabi, kot recimo počasna ali sploh prekinjena linija do strežnika, odstranjeni dokumenti na strežniku itd. Kakorkoli že, velja si malo pobliže ogledati kako nam lahko Internet pomaga pri pripravi izobraževanj in pri samoizobraževanju na področju astronomije. V nadaljevanju predstavljam nekaj idej na to temo.

Na začetku je potrebno navdušenje za nekaj, ki se lahko vzpodbudi tako, da pokažemo najbolj mikavne slike, najbolj dramatične video posnetke, največje uspehe dotične dejavnosti itd. Pri astronomiji s tem ne bo težav. Največja zadrega nastane v izboru, saj je ponudba ogromna, Internet pa ta pravi medij z najbolj svežimi posnetki in podatki. Sestavimo si seznam najbolj zanimivih strani. Iz reakcije udeležencev izobraževanja lahko kaj hitro sklepamo o uspešnosti predstavitve. Nikakor ne smemo imeti napačno strategijo, da jim bomo v nekaj minutah ali eni uri pokazali skoraj vse zanimivosti, na katere smo naleteli pri večletnem zbiranju le-teh. Pomemben je ta pravi izbor. Pri video posnetkih, in sploh pri obsežnejšem gradivu, je najbolje prednaložiti gradivo na računalnik, ker so medmrežne povezave pogosto motene. Astronomska slika dneva [1], prinaša vsak dan novo sliko. Arhiv le-teh obstaja za vsak dan od junija 1995 dalje, tako da je to dober vir kvalitetnih posnetkov, kateri nas ne bodo pustili na cedilu. Zanimiv je pogled na Zemljo in Luno z raznih perspektiv [2] in podobno pogled na nebo z Zemlje [3], kjer je moč nastavljati razne parametre. Če se bomo zvečer podali opazovat nebo, je koristno pripraviti zvezdno karto posebej namenjeno za tisk [4]. NASA [5] [6] je vsekakor najboljši vir zanimivosti, vendar tudi druge strani niso zanemarljive, kot recimo stran o Soncu na Univerzi Stanford[7].

Po pripravi zanimivosti se je potrebno lotiti posameznih podoročij in pripraviti tematsko obarvana izobraževanja. Astronomija ima bogato zgodovino, o kateri je moč najti ogromno podatkov tudi na Internetu. Če imamo na razpolago dovolj časa, potem se lotimo zbirk povezav na to temo [8], zgodovinksega atlasa [9] ali mitološke enciklopedje [10]. Zelo zanimive utegnejo biti tudi ure o bogovih in junakih [11]. Tovrstna ure lahko uporabimo takrat, ko nas preseneti vreme in s tem nadomestimo opazovanja.

O našem Sončnem sistemu je ogromno podatkov in tema je mamljiva za širok krog ljudi, saj so to nam najbližji objekti v vesolju. Obstajajo več ali manj uspešne zbirke predstavitev [12] [13] [14], od katerih bi izpostavili The Nine Planets [14], ki je prevedena tudi v slovenščino (Devet planetov) [15] in tako zelo pomemben vir vsem, ki niso dovolj podkovani v angleščini. Strani niso statične, za kar poskrbi rubrika novice. Pri osnovnošolski publiki je smiselno uporabiti posebej za otroke pripravljeno izpeljanko The Nine Planets for Kids [16].

Če smo v zadregi glede programa izobraževanja, potem se je najbolje opreti na že pripravljene tečaje. Iz seznama razpoložljivih izobraževanj [17] [18] [19] je moč najti za vsako stopnjo nekaj primernega. V primeru, ko nam predolgi seznami delajo preglavice in imamo težave z odločitvijo katerega vzeti, se opremo na kvalitetne tečaje [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28], ki vsebujajo vse kar potrebujemo, od razlag teorije preko navodil za opazovanje do domačih nalog in rešitev le-teh. Nekateri seminarji zahtevajo registracijo s podatki udeleženca, ki pa je največkrat informativne narave. Večina teh tako imenovanih on-line tečajev omogoča tudi kontakte z avtorji, tako da jim lahko postavljamo vprašanja. Ta stik z avtorji je bistvena prednost glede na tiskana gradiva, kjer to ni tako enostavno. Besedila so skoraj vedno v angleškem jeziku, ponekod pa obstaja tudi možnost izbire drugih svetovnih jezikov. Vsekakor moramo omeniti vzorno stran Kvarkadabre, ki ima tudi podstran za astronomijo [29] in seveda možnost postaljanja vprašanj strokovnjakom. In če smo že pri domačih virih, potem ne gre prezreti seznama slovenskih strani [30].

Poglavje zase je programska oprema, kjer se poslužimo preverjenih seznamov [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] prosto dostopne programske opreme. Nekateri izdelki so sicer testni, z začasnimi licencami, toda za amatersko uporabo bo to dovolj. Izpostavimo zelo kvaliteten program Skymap [38], ki nam izboljša pregled nad nebesnim dogajanjem, seveda viden z določene časovno in krajevno nastavljive točke na Zemlji. Kot tak je nepogrešljiv v pripravi na večerna opazovanja, zanj pa obstajajo tudi slovenska on-line navodila na strežniku Gimnazije Murska Sobota [39]. Posebej priročne so java aplikacije [40] [41], ker jih uporabljamo kar s sodobnimi brskalniki in hkrati nudijo avtorju vso moč sodobnega objektnega programiranja brez dodatnega nameščanja programov.

Dotaknili smo se le nekaterih zanimivih tem in podali le nekaj primerov uporabe Interneta, ki lahko olajšajo tako delo v skupinah, kot individualno izobraževanje. Že bežen ogled navedenih povezav nas bo prepričal v veliko korist uporabe Interneta pri učenju astronomije.

Dr. Renato LUKAČ, Department of Chemistry
University of Warwick, Coventry CV4 7AL, UK

Zbirka vseh citiranih povezav (z dne 20.11.2000) in mnogo več se nahaja tudi na
moji domači strani in na domači strani
KMICE.next up previous
Next: Literatura
Renato Lukac
2000-11-24